8. května 1945 v českolipském výrobním závodě

Česká Lípa | 7. 5. 2020

Právě slavíme státní svátek 8. května. Den, kdy si připomínáme Den vítězství, Den osvobození a konec II. světové války. Nyní ve složité situaci již uvolňujících se vládních opatření spojených s prevencí šíření nového koronaviru COVID-19 ještě více vzpomínáme, jak složitou situaci měli naši prarodiče a předci před 75 lety.

Z tehdejšího závodu Elmowerk IV v Moskevské ul. společnosti Siemens Schuckertwerke A.G. se sídlem v Berlíně začaly vycházet první vrtačky, které se jako EV 210 vyráběly ještě o 10 let později v jednoduché izolaci. Společnost budovy s pozemkem koupila v r. 1940 po úpadku dřívější továrny na potisk šatového textilu a přestěhovala sem výrobu elektromotorků pro letecký průmysl a elektrického nářadí do bezpečí před sílícím bombardováním Berlína. (Zdroj: Jan Tůma, Elektronářadí – konstrukce a užití elektrického ručního nářadí, 1. vydání, 2003, Columbus Praha, ISBN: 51515151515151.)

Vrtačka Siemens Schuwert-Werke E 603 z r. 1943
Vrtačka Siemens Schuwert-Werke E 603 z r. 1943

Závod v Moskevské ulici r. 1920. Tehdy ještě jako továrna na potisk textilu
Závod v Moskevské ulici r. 1920. Tehdy ještě jako továrna na potisk textilu

Tehdejší závod v Moskevské ulici v České Lípě

V návaznosti na aktuální dění a aktuální datum vám nabízíme náhled do dění okolo českolipského závodu v květnu 1945.

Z publikace „Rozvoj výroby elektronářadí“ z roku 1977:

31. 12. 1944 – ve fabrice je zaměstnáno 13 Čechů, 716 Němců a 226 občanů jiné národnosti.
1. – 5. 5. 1945 – v továrně vzrůstá neklid, protože mezi převážně německými dělníky je zaměstnáno asi 25 Čechů, kteří sem byli nasazeni za války a asi 150 ruských žen, které byly deportovány ze své vlasti. Za těchto 5 dní bylo vyrobeno jen 468 leteckých motorků a 71 vrtaček.
6. 5. 1945 – neděle – němečtí uprchlíci, z míst blížící se fronty, obsazují baráky a domy ve městě společně s německou armádou, zatlačovanou frontou na naše území. Nastává zmatek proudů od Doks i od severu, odkud se blíží Rudá armáda.
7. 5. 1945 – Rudá armáda se blíží k městu. Je doporučena evakuace.
8. 5. 1945 – část zaměstnanců, která se ještě dostavila do továrny žádá volno. Kolem závodu na západ se valí proudy uprchlíků ve dne v noci.
9. 5. 1945 – středa – v závodě zůstává 20–30 mužů jako „Werkschutz“ (ochrana závodu). V 9:30 hod přišli do závodu první čeští ozbrojení stráží a převzali ochranu závodu. Němečtí strážní nekladou odpor… V 10hod projel kolem závodu první výzvědný pancéřový vůz Rudé armády. Odpoledne dojely tanky.
10. 5. 1945 – v lágru v Dubické ulici jsou polští uprchlíci.
11. 5. 1945 – jednota asi 50 rudoarmějců se ubytovala v závodě. Německé vedení závodu navazuje styk s Národním výborem města, aby po zrušení stanného práva zahájilo práci.
12. 5. 1945 – v barákovém táboře u Ploučnice je asi 150 uprchlíků – Němců.
14. 5. 1945 – oddíl rudoarmějců opouští závod.
17. 5. 1945 – zástupce MNV s. Votroubek prohlíží závod a povoluje zahájení výroby.
18. 5. 1945 – na přání sovětského velitele města sestavil MNV listinu se jmény Němců, kteří jsou nezbytní pro obnovení výroby.
28. 5. 1945 – v pondělí je v závodě zahájena práce s 239 zaměstnanci.

Facebook NAREX

Marketing Narex, Česká Lípa