Prohlášení o ochraně údajů

Stav: 01. 12. 2018 

 

1. Všeobecné informace

 

1.1 Toto prohlášení o ochraně údajů platí pro údaje, které o vás shromažďujeme při:

 • přístupu nebo návštěvě webové stránky,
 • používání služeb uvedených v bodě 3,
 • účasti v soutěžích o ceny, anketách, slosováních,
 • navazování, zpracování a realizaci smluvních vztahů.

1.2 Správce osobních údajů 

1.2.1 Tato webová stránka představuje nabídku společnosti Narex s.r.o. (dále jako NAREX). Správcem zodpovědným za zpracování údajů v souvislosti s použitím uvedeným v bodě 3 tohoto prohlášení o ochraně údajů je společnost Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Česká republika.

1.2.2 Správcem zodpovědným za zpracování údajů při jiném použití je příslušný smluvní partner společnosti NAREX. Bližší informace najdete v doplňujících informacích k právům dotčených osob.

1.3 Tyto údaje budou shromažďovat a zpracovávat výhradně společnost NAREX a s ní spojené společnosti [zejména TTS Tooltechnic Systems AG & Co.] a budou je používat pouze pro plnění příslušného obchodního účelu. Bližší informace k jednotlivým účelům najdete v doplňujících informacích.

1.4 Našeho pracovníka pověřeného ochranou údajů můžete kontaktovat na narex@narex.cz nebo na naší poštovní adrese s poznámkou „pracovník pověřený ochranou údajů“.

 

2. Jak se zpracovávají vaše osobní údaje? 

 

2.1. Všeobecné informace k účelům zpracování

Vaše osobní údaje shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme v podstatě pouze proto, abychom splnili smluvní závazky vůči vám, nebo pokud jste nám dali svůj souhlas. Vaše údaje ale používáme také k tomu, abychom vyhověli postupům, resp. zákonným předpisům, které se nás týkají, pokud je to nutné pro zachování našeho vlastního zájmu nebo oprávněného zájmu jiných osob, nebo za účelem prosazování, ochrany či vykonávání našich práv nebo naší obrany proti nárokům. 

2.2 Údaje, které nám sdělíte 

2.2.1 Naše internetové stránky můžete zpravidla používat, aniž byste nám přímo sdělovali osobní informace. U některých služeb, jako například služby zasílání našeho newsletteru, vás požádáme o vaše osobní údaje. Patří k nim mj. jméno nebo e-mailová adresa, abychom příslušnou službu poskytovali rychle a uživatelsky vstřícným způsobem nebo abychom službu vůbec mohli nabídnout. Podrobné informace ke všem službám, které nabízíme na naší webové stránce, najdete níže v bodu 3 tohoto prohlášení o ochraně údajů. 

2.2.2 Pro navazování, zpracování a realizaci smluvních vztahů je shromažďování a zpracování osobních údajů obzvláště důležité, abychom mohli dostát našim smluvním závazkům. Bližší informace k tomu získáte v doplňujících informacích. 

2.3. Údaje, které získáváme automaticky při vašem používání našich on-line služeb

Některé údaje vznikají již tím, že navštívíte naši domovskou stránku.

2.3.1 Data protokolu

K údajům, které se vytvářejí automaticky, patří data protokolu webového serveru. Toto protokolování aktivujeme pouze ve výjimečných případech za účelem zkoumání podpory, a abychom zaručili stabilitu a bezpečnost (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení o ochraně údajů). Každý datový záznam se skládá z:

 • data a času požadavku,
 • IP adresy klienta a serveru, portu a stavu protokolu,
 • názvu vyvolaného souboru nebo stránky a délky požadavku,
 • přihlašovacích údajů pro příslušnou webovou službu, pokud se přihlásíte přes uživatelský účet,
 • typu prohlížeče a referreru (poslední vyvolané stránky klienta).
 • Tato data se vyhodnocují výhradně anonymně pro technické účely. Nedochází ke statistickému vyhodnocování. 

2.3.2 Cookies

Cookies jsou malé soubory, které obsahují řetězec znaků, ve kterém jsou nešifrovaně nebo šifrovaně uložené určité informace. Cookies posílá server do vašeho počítače a tam se ukládají. Slouží hlavně pro identifikaci počítače, ze kterého byla vyvolána webová stránka. Když se na webové stránce přihlásíte, slouží cookies ke sdělení přihlášení serveru a kontrole oprávnění pro vyvolání stránky. Každý cookie má datum platnosti, od kterého je již neplatný. Pomocí cookies je možné vysledovat pohyb uživatele v rámci jedné webové stránky a také na různých webových stránkách. Pomocí cookies lze vylepšovat komunikaci mezi naším serverem a vaším počítačem, a tím dosáhnout většího komfortu při používání webové stránky. Cookies mohou pocházet nejen od provozovatele webové stránky, ale také od třetích poskytovatelů. Ve svém prohlížeči máte možnost nechat si zobrazit cookies, které se nacházejí na vašem počítači, smazat uložené cookies nebo nastavit konfiguraci tak, aby se neukládaly všechny nebo vůbec žádné cookies. Upozorňujeme, že pokud zakážete cookies, některé funkce nebudou fungovat nebo nebudou fungovat správně. 

2.3.3 Analýza používání 

2.3.3.1 Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, nástroj webové analýzy společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), zkráceně Google. Google Analytics využívá textové soubory, takzvané cookies. Cookies jsou uloženy ve vašem počítači a generují informace ohledně používání naší webové stránky. Právním základem pro používání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f nařízení o ochraně údajů.

Tyto informace jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Na této webové stránce je aktivována IP anonymizace, tzn. že je vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena kompletní IP adresa a tam zkrácena. Ve výjimečných případech, ve kterých se osobní údaje přenášejí do USA, se společnost Google řídí pravidly EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Google použije vygenerované informace k tomu, aby pomocí těchto informací vyhodnotil pro společnost Festool GmbH užívání této webové stránky a sestavil zprávu o používání a aktivitách na webové stránce a aby poskytl společnosti Festool GmbH další služby spojené s užíváním webové stránky a internetu. Jedná se přitom zejména o funkce zobrazení reklamy, jako například zprávy Google Analytics k výkonu podle demografických vlastností a zájmů. Ve zprávách Google Analytics k výkonu podle demografických vlastností a zájmů se používají data získaná prostřednictvím reklamy zaměřené na zájmy a údaje návštěvníků poskytovatelů (např. věk, pohlaví a zájmy). Google může také případně poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. 

IP adresa zprostředkovaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými údaji od společnosti Google. Používání a uložení cookies můžete zakázat příslušným nastavením vašeho prohlížeče. Výslovně upozorňujeme na to, že v takovém případě nebudete případně moci používat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. 

Můžete navíc odmítnout shromažďování údajů získaných souborem cookie o vašem užívání webové stránky (vč. vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google. Za tímto účelem si stáhněte a nainstalujte plugin prohlížeče na následujícím odkazu: Add-on prohlížeče k deaktivaci Google Analytics

Jako alternativu k add-on prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních můžete do budoucna odmítnout používání Google Analytics v rámci této webové stránky kliknutím na následující odkaz. Na vašem zařízení se nastaví opt-out cookie. Pokud cookies smažete, musíte znovu kliknout na tento odkaz. Další informace k ustanovením společnosti Google najdete na www.google.com/policies/privacy/

2.3.4 Remarketing 

2.3.4.1 Google Tag Manager 

Tato webová stránka používá funkci Google Tag Manager firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Tag Manager se používá pro správu tagů webové stránky (značek) prostřednictvím rozhraní. Používáním funkce Google Tag Manager se nevytvářejí cookies a nejsou získávány žádné osobní údaje. Tento nástroj zabezpečuje spuštění dalších tagů, které za určitých okolností získávají data. Google Tag Manager tato data nevyužívá. Pokud byla na úrovni domény nebo cookies provedena deaktivace, platí pro všechny měřicí tagy, které jsou implementovány pomocí Google Tag Manager. Právní základ pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f nařízení o ochraně údajů.

2.3.4.2 Google AdWords Remarketing 

Tato webová stránka používá funkci Google AdWords Remarketing firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Právní základ pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f nařízení o ochraně údajů. Technologie Google AdWords Remarketing nám umožňuje cílenou reklamou na stránkách partnerské sítě Google znovu oslovovat uživatele, kteří již navštívili naši internetovou stránku a zajímali se o naši nabídku. Za tímto účelem je při návštěvě naší stránky uložen cookie pro rozpoznání uživatele při návštěvě některé stránky našich webových partnerů. Dále může být analyzováno chování uživatele a poté využito pro cílené doporučení výrobků a reklamu podle zájmů. Data uložená v cookie nejsou spojována s jinými osobními údaji do uživatelských profilů. Užíváním této webové stránky souhlasíte se zpracováním vašich údajů získaných společností Google výše uvedeným způsobem a k výše uvedenému účelu. 

Používání cookies společností Google můžete deaktivovat vyvoláním stránky www.google.com/privacy/ads a stisknutím tlačítka „opt-out“. Alternativně můžete deaktivovat používání cookies třetími poskytovateli tím, že vyvoláte deaktivační stránku Network Advertising Initiative na www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Upozorňujeme vás ale na to, že v takovém případě nebudete případně moci v plném rozsahu používat veškeré funkce této webové stránky. Další informace k ustanovením společnosti Google najdete na stránce www.google.com/policies/privacy/

2.3.4.3 Remarketing/retargeting na Facebooku

Tato webová stránka používá remarketingové značky sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pomocí remarketingových značek je při návštěvě naší webové stránky vytvořeno přímé spojení mezi serverem společnosti Facebook a prohlížečem uživatele. Tímto způsobem je serveru společnosti Facebook zprostředkována informace o tom, kterou z našich webových stránek navštívil uživatel se svou IP adresou. Facebook přiřadí tuto informaci k vlastnímu uživatelskému účtu uživatele na Facebooku. Tyto informace máme k dispozici pro používání při zobrazování reklam na Facebooku. Výslovně poukazujeme na to, že my jako poskytovatel webových stránek nedostáváme žádné informace o obsahu zprostředkovaných údajů ani o jejich využití ze strany Facebooku. Další informace o získávání a využívání údajů společností Facebook, včetně vašich příslušných práv a možností nastavení k ochraně vašeho soukromí, naleznete v prohlášení o ochraně dat společnosti Facebook na www.facebook.com/about/privacy/. Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřadil shromážděné informace bezprostředně k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, můžete funkci remarketingu „Custom Audiences“ deaktivovat zde. K tomu je nutné, abyste byli přihlášeni na Facebooku. Právní základ pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f nařízení o ochraně údajů. 

2.3.4.4 Sklik Remarketing/retargeting 

Tato webová stránka používá funkci retargeting Skliku (Seznam.cz, a.s., Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, CZ, IČO 26168685). Právní základ pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f nařízení o ochraně údajů. Technologie Sklik Remarketing/retargetin nám umožňuje cílenou reklamou na stránkách partnerské sítě Seznam znovu oslovovat uživatele, kteří již navštívili naši internetovou stránku a zajímali se o naši nabídku. Za tímto účelem je při návštěvě naší stránky uložen cookie pro rozpoznání uživatele při návštěvě některé stránky našich webových partnerů. Dále může být analyzováno chování uživatele a poté využito pro cílené doporučení výrobků a reklamu podle zájmů. Data uložená v cookie nejsou spojována s jinými osobními údaji do uživatelských profilů. Užíváním této webové stránky souhlasíte se zpracováním vašich údajů získaných společností Seznam výše uvedeným způsobem a k výše uvedenému účelu. 

Z cílené reklamy se lze odhlásit na adrese https://www.imedia.cz, což je místo dostupné z domovské stránky Seznam.cz „Link: https://napoveda.seznam.cz/cz/seznam/vse-o-hlavni-strance/“ (odkaz Nápověda, stránka Cílená reklama) zde naleznete také další informace k ustanovením společnosti Seznam. 

2.3.5 Pluginy pro sociální média

Na naší webové stránce se dále používají programy (pluginy) následujících sociálních sítí:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Google+
 • YouTube

Jedná se o nabídky amerických společností:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Pluginy jsou v rámci našich internetových stránek označené logy příslušných společností nebo např. pomocí „To se mi líbí“, resp. „Doporučit“. Při návštěvě některé naší webové stránky, která obsahuje takový plugin, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery příslušné společnosti, čímž se zase obsah pluginu přenese do vašeho prohlížeče, který ho začlení do zobrazené webové stránky. Takto se informace, že jste navštívili naši webovou stránku, předá této společnosti. Nemáme ani vliv na shromažďované údaje a procesy zpracování údajů, ani nám není známý celý rozsah shromažďování údajů, účely zpracování a lhůty uložení. Nemáme také informace o smazání získaných údajů poskytovatelem pluginu. Poskytovatel pluginu ukládá vaše získané údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo uzpůsobení své webové stránky podle potřeby. Také vyhodnocování probíhá zejména (také pro nepřihlášené uživatele) za účelem zobrazení reklamy podle potřeby a pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo odmítnout vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž se pro jeho uplatnění musíte obrátit na příslušného poskytovatele pluginu. Prostřednictvím pluginů vám umožňujeme interakci se sociálními sítěmi a ostatními uživateli, takže můžeme zlepšovat naši nabídku a uzpůsobit ji tak, aby byla pro vás jako uživatele zajímavější. Právní základ pro používání pluginů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f nařízení o ochraně údajů.

Pokud budete během návštěvy naší webové stránky prostřednictvím svého uživatelského účtu přihlášeni u této společnosti, může tato společnost přiřadit návštěvu webové stránky k tomuto účtu. Interakcí s pluginy, např. kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo uvedením komentáře, se tyto odpovídající informace přenesou přímo této společnosti a zde se uloží. Pokud chcete takovému přenášení dat zabránit, musíte se před návštěvou našich internetových stránek odhlásit z příslušného účtu. Účel a rozsah získávání údajů těmito společnostmi, další zpracování a používání vašich údajů zde a vaše příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu soukromí najdete v informacích o ochraně údajů pro:

 

3. Jednotlivé on-line služby 

 

3.1 Kontaktní formulář 

Na naší webové stránce vám umožňujeme kontaktovat nás pomocí kontaktního formuláře, abychom mohli zodpovědět i vaše individuální otázky. Potřebujeme k tomu v každém případě vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a zprávu, abychom vás mohli kontaktovat. Když nám sdělíte své telefonní číslo či adresu, rádi vám za účelem zodpovězení vaší otázky také zavoláme nebo vás budeme kontaktovat písemně. Právní základ pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b nařízení o ochraně údajů. 

3.2 Newsletter

Nabízíme vám možnost být s námi v kontaktu prostřednictvím našeho newsletteru. Právním základem je podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení o ochraně údajů váš souhlas. Použijeme k tomu vaše oslovení a vaše jméno, abychom vás mohli v newsletteru oslovovat osobně, a dále vaši e-mailovou adresu a témata, o která se zajímáte. Aby bylo možné zajistit, že k zasílání newsletteru se za vás nepřihlásí nikdo jiný a nebudete dostávat nevyžádané e-maily, obdržíte od nás na vámi uvedenou e-mailovou adresu potvrzující e-mail. Pro aktivaci zasílání newsletteru musíte kliknout na odkaz uvedený v e-mailu. Při používání newsletteru se anonymním způsobem vyhodnocuje chování uživatelů, aniž by se vytvářela souvislost s konkrétní osobou. Patří sem:

 • zasílané a doručené mailingy,
 • otevření (měřené/neviditelné/celkem),
 • kliknutí a otevření podle koncových zařízení,
 • kliknutí, otevření a doručení v časovém průběhu,
 • bounces (e-mail nelze doručit),
 • odhlášení,
 • frekvence aktivit.

Povinný údaj pro zasílání newsletteru je pouze vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších, zvlášť označených údajů je dobrovolné, a budou použity k tomu, abychom vás mohli osobně oslovovat. Po vašem potvrzení vaše uvedené údaje uložíme za účelem zasílání newsletteru (právní základ je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a nařízení o ochraně údajů).

Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli zrušit a zasílání newsletteru zastavit. Zrušení můžete provést kliknutím na odkaz v každém e-mailu s newsletterem. " 

 

4. Sociální média 

 

Nabízíme vám také prostřednictvím našich stránek na sociálních médiích (Facebook, Twitter, YouTube) rozsáhlou osobní podporu a možnost být s námi v kontaktu. Tato sociální média sama získávají osobní údaje, např. o vašem zde založeném profilu nebo o tzv. sociálních pluginech, které jsou implementované na webových stránkách třetích osob. Právní základ je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení o ochraně údajů nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení o ochraně údajů. Pokud nám pošlete dotaz prostřednictvím některého z těchto sociálních médií, pošleme ho příslušnému oddělení. Údaje budou použity výhradně pro zodpovězení vašeho dotazu a nebudou předány třetím osobám. Abyste nás mohli kontaktovat prostřednictvím sociálních médií, musíte se k těmto službám přihlásit. Za tímto účelem společnosti poskytující příslušnou službu v případě potřeby získávají, ukládají a využívají osobní údaje. Na druh, rozsah a zpracování těchto údajů nemáme vliv. Jedná se o nabídky amerických společností: 

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) 
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) 
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) 

 

5. Která práva můžete uplatnit? 

 

5.1 Právo na odmítnutí

 • Máte právo zpracování svých osobních údajů za účelem přímé reklamy kdykoli bez udání důvodů odmítnout.
  Odmítnutí pošlete prosím písemně na adresu Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Česká republika nebo e-mailem na: narex@narex.cz. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Za tímto účelem můžete použít odkaz uvedený v newsletteru nebo poslat tuto informaci písemně.
 • Pokud vaše údaje zpracováváme na ochranu oprávněných zájmů, můžete toto zpracování odmítnout z důvodů, které vyplývají z vaší mimořádné situace. Vaše osobní údaje pak už nebudeme zpracovávat, ledaže bychom mohli prokázat závažné legitimní důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu a obraně právních nároků.

Kromě toho vás chceme upozornit, že pro navázání a realizaci smluvních vztahů musíte poskytnout osobní a firemní údaje, které jsou nutné pro vytvoření, provádění a ukončení smluvního vztahu a pro plnění s ním spojených smluvních povinností, nebo jejichž shromažďování nám předepisuje zákon. Pokud v tomto případě využijete svého práva na odmítnutí nebo nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme schopní s vámi smlouvu uskutečnit. 

5.2 Další práva 

5.2.1 Právo na informace

Můžete u příslušného správce zodpovědného za zpracování údajů požadovat informaci o údajích uložených o vaší osobě. 

5.2.2 Právo na opravu, smazání

Kromě toho můžete za určitých předpokladů požadovat opravu nebo smazání svých údajů.

5.2.3 Ostatní práva 

Dále vám může náležet právo na omezení zpracování vašich údajů a právo na vydání vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.

Máte možnost obrátit se se stížností na výše uvedeného pracovníka pověřeného ochranou údajů nebo na příslušný orgán dozoru pro ochranu údajů.

 

6. Ochrana vašich údajů 

 

6.1 Provádíme technická a organizační opatření, abychom vaše údaje chránili proti neoprávněnému přístupu, neúmyslným změnám, náhodné ztrátě nebo nezákonnému zničení. Nicméně žádný elektronický nebo fyzický přenos a uložení nejsou absolutně bezpečné. Každý přenos proto probíhá na vaše vlastní riziko. 

6.2 V rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů vás chceme pokud možno rychle a srozumitelně informovat o relevantních tématech. Doplňující informace k příslušným účelům zpracování vašich údajů a prohlášení o pojmech, které používáme, najdete na naší webové stránce. Máte další otázky? Obraťte se prosím na kontaktní adresu uvedenou v doplňujících informacích.

 

7. Změna prohlášení o ochraně údajů

 

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně údajů kdykoli změnit při dodržení platných předpisů na ochranu údajů.


Loading...