Záruční podmínky

Úplné znění záručních podmínek naleznete zde: Všeobecné obchodní podmínky společnosti Narex s.r.o.

Pro naše stroje, příslušenství a náhradní díly poskytujeme záruku na materiální nebo výrobní vady podle zákonných ustanovení dané země, minimálně však 12 měsíců. Ve státech Evropské unie je záruční doba 24 měsíců při výhradně soukromém používání (prokázáno fakturou nebo dodacím listem).

Pro uznání záruky na náhradní díly platí, že náhradní díl smí být namontován pouze autorizovanou osobou. V opačném případě společnost Narex s.r.o. neručí za škody způsobené nesprávnou montáží.

Škody vyplývající z přirozeného opotřebení, přetěžování, nesprávného zacházení, resp. škody zaviněné uživatelem nebo způsobené použitím v rozporu s návodem k obsluze, nebo škody, které byly při nákupu známy, jsou ze záruky vyloučeny.

Reklamace mohou být uznány pouze tehdy, pokud bude stroj v nerozebraném stavu zaslán zpět dodavateli nebo autorizovanému servisnímu středisku NAREX. Dobře si uschovejte návod k obsluze, bezpečnostní pokyny a doklad o koupi.


Loading...