Tiráž

Označení poskytovatele

Poskytovatel a odpovědný subjekt pro tuto internetovou doménu je

Narex s.r.o.
Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Česká republika
Telefon: +420 481 645 183
narex@narex.cz

Právní forma: společnost s ručením omezeným
Sídlo společnosti: Česká Lípa
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, spis. značka C5210

IČ: 48293181
DIČ: CZ48293181

Jednatel:
Jaroslav Hybner

Řešení sporů online
Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní urovnávání sporů. Spotřebitelé tak mají možnost vyřešit spory v souvislosti s online objednávkami nejprve mimosoudně, https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Urovnávání spotřebitelských sporů
Jinak se společnost Narex s.r.o. neúčastní smírčích řízení před smírčím orgánem pro stížností spotřebitelů podle zákona o alternativním řešení sporů ve spotřebitelských věcech.