Narex na školách pomáhá s výchovou budoucích mistrů řemesel

Autor: IVEPA - Public Relations, Mgr. Radim Horák

Tisková zpráva

Zveřejněná dne 28. 2. 2012 v Hradeckém deníku (Náhled)

---

Českolipský výrobce elektronářadí se podílí i na oborových soutěžích učňů a úzce spolupracuje se zkušenými „motoráři“ z Fakulty elektrotechniky VUT v Brně

Zcela ojedinělý projekt na podporu středního odborného a učňovského školství, který zásadně přispívá ke snadnějšímu uplatnění mladých lidí na trhu práce, realizuje společnost Narex z České Lípy. Významný český dodavatel profesionálního elektronářadí školám a učilištím z celé republiky již pátým rokem poskytuje technickou a odbornou pomoc při výuce praktických předmětů.

„Nápad pořádat přímo na školách přednášky s praktickými ukázkami použití moderního nářadí se zrodil na strojírenských veletrzích v Brně, kde jsme při školních exkurzích v našem stánku vnímali značný zájem žáků i učitelů o technické detaily a o specifika využití různých typů strojů,“ vzpomíná ing. Viktor Vrabec, prokurista firmy Narex. Podle něho je velmi důležité, aby řemeslníci byli informováni o nejnovějších možnostech moderní techniky a o tom, jak jim její nasazení může zvýšit kvalitu a efektivitu práce. Také vývoj nářadí jde totiž rychle dopředu a schopnost využít jeho nejnovějších možností se na trhu stává stále důležitější konkurenční výhodou.

První školou, jejíž vedení myšlenka zaujala, byla v roce 2007 SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí. O rok později se už do projektu zapojily střední odborné školy a učiliště v dalších 8 českých a moravských městech.

V desítkách škol budou specialisté z Narexu napomáhat mistrům odborného výcviku také v roce 2012. Například jen v březnu projevily kromě jiného zájem SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec, SOŠ a SOU Hradební v Hradci Králové, VOŠ a SŠ Varnsdorf nebo Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu na Liberecku.

Podle zástupce ředitelky frýdlantské školy Milana Drechslera jsou předváděcí akce firmy Narex ideálním doplňkem výuky. „Žáci i učitelé mají možnost seznámit se s moderní technikou, včetně odborného výkladu. Proto je náš zájem o pokračování spolupráce trvalý. Podporu dostáváme i od Libereckého kraje jako zřizovatele, takže kromě tradičních oborů Opravář zemědělských strojů, Zedník, Lesní mechanizátor nebo Zpracovatel dřeva, máme i nové obory Strojní mechanik a Technické služby v autoservisu,“ říká Milan Drechsler ze SŠ hospodářské a lesnické ve Frýdlantu.

Cílem projektu je rozvíjet technickou vzdělanost i zručnost mladých lidí a napomáhat při výchově budoucích špičkových řemeslníků a dnes tolik žádaných odborníků napříč průmyslovými odvětvími. Zkušení školitelé z Narexu tak při hodinách praktické výuky demonstrují technické rozdíly mezi kvalitními a nekvalitními nástroji, vysvětlují, na co se zaměřit při výběru elektronářadí i příslušenství v budoucím podnikání, seznamují s šíří sortimentu na trhu i s ekonomikou provozu jednotlivých strojů. V předváděcím voze žákům také přímo v akci ukazují možnosti profesionálního nasazení různých produktových skupin elektrického ručního nářadí. „Během jediného dne se takto do projektu postupně zapojí většinou všechny ročníky dané školy či učiliště,“ dodává prokurista firmy Narex Viktor Vrabec.

Spolupráce se středními odbornými školami a učilišti je výhodná i pro českolipskou společnost. V rámci projektu Narex získává důležité poznatky pro další vývoj výrobků, navíc může využívat prostory některých škol pro vzdělávání svých smluvních prodejců z regionů.

Českolipský dodavatel elektronářadí se aktivně podílí také na oborových soutěžích českých a moravských škol. Jednou z nich je národní soutěž odborných dovedností “Žák Tesař“ v areálu truhlářských dílen Střední školy řemeslné v Jaroměři. Klání studentů třetích ročníků učebního oboru tesař Narex sponzoruje formou technické podpory. Vyhlašovatelem soutěže, jejíž 10. ročník se v Jaroměři za účasti 12 dvoučlenných týmů a pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje uskutečnil v polovině února, je Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky.

Vedle aktivit na středních školách rozvíjí Narex společné projekty také s Fakultou elektrotechniky VUT v Brně. V tomto případě se však jedná o zcela jiný stupeň spolupráce. Jejím smyslem je využití značných zkušeností odborníků VUT při vývoji speciálních elektromotorů. „Jestliže elektromotor je hnacím srdcem každého stroje, pak motorárna musí být nejprogresivnějším srdcem každé továrny na kvalitní elektronářadí. Proto zkušenosti brněnských specialistů na točivé stroje v oblasti analýzy a vývoje motorů jsou pro naše vývojáře a pro růst kvality výrobků nesmírně přínosné,“ zdůrazňuje prokurista firmy Narex z České Lípy Viktor Vrabec.

Spolu s příslušenstvím a originálními náhradními díly Narex na trh dodává 19 hlavních produktových skupin ručního elektrického nářadí. Na průběžný vývoj výrobků firma ročně vynakládá několik milionů korun. V uplynulých pěti letech na trh uváděla v průměru 7 nových strojů ročně. Nejinak tomu bude letos, kdy v Narexu plánují až čtyřnásobné navýšení výdajů na vývoj konstrukčních a motorových částí výrobků.

Loňské ekonomické ukazatele českolipské společnosti kopírují výsledky roku 2010, kdy firma dosáhla celkový obrat téměř 238 milionů korun a vykázala kladný hospodářský výsledek. Narex je čtvrtým největším dodavatelem profesionálního elektronářadí u nás a ovládá více než desetinu tuzemského trhu. Zhruba 7 procent celkových tržeb tento přední dodavatel ručního elektrického nářadí, originálních náhradních dílů a příslušenství realizuje v zahraničí. Nejvýznamnějším exportním trhem je Slovensko, značku NAREX znají ovšem zákazníci také například na Maltě, v pobaltských republikách nebo v Jižní Americe.

Narex, s. r. o., je součástí silného seskupení značek zastřešených organizací TTS Tooltechnic Systems AG & Co., která sídlí v německém Wendlingenu. Výrobu svého elektronářadí Narex zajišťuje v českolipském závodě se zhruba 600 zaměstnanci.

 

Školy_201202_01  Školy_201202_02 
 Školy_201202_03  Školy_201202_04
 Školy_201202_05 Školy_201202_06