Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Od apríla 2022

1. Všeobecné upozornenia

1.1 Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí pre údaje, ktoré od vás získame pri:

• prístupe alebo návšteve webovej stránky,
• používaní služieb uvedených v bode 3,
• účasti na výherných súťažiach, anketách, žrebovaniach,
• 
vstupovaní do zmluvných vzťahov, ich úprave a realizácii.

1.2 Zodpovedný:

1.2.1 Táto webová stránka je ponukou spoločnosti Narex s.r.o. v sídle Česká Lípa (ďalej uvádzanej ako Narex). Za spracovanie údajov v súvislosti s používaním uvedeným v bode 3 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov zodpovedá Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Česká Republika.

1.2.2 Zodpovedný za spracovanie údajov pri inom používaní je príslušný zmluvný partner Narex. Bližšie informácie o tom nájdete v doplňujúcich informáciách o právach ako dotknutá osoba.

1.3 Tieto údaje bude získavať a spracovávať spoločnosť Narex a jej partnerské spoločnosti [najmä TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, ako aj spoločnosti uvedené na http://subsidiaries.festool.com] a používať len na splnenie príslušného obchodného účelu. Bližšie informácie o jednotlivých účeloch nájdete v doplňujúcich informáciách.

1.4 Našu osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov zastihnete na narex@narex.cz alebo na našej poštovej adrese s dodatkom „osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov“.

2. Ako budeme spracovávať vaše osobné údaje?

2.1. Všeobecné informácie o účeloch spracovania

V zásade zbierame, ukladáme a spracovávame vaše osobné údaje len na to, aby sme splnili voči vám zmluvný záväzok alebo vtedy, keď ste nám na to dali súhlas. Vaše údaje používame aj na to, aby sme dodržiavali postupy, príp. zákonné povinnosti, ktoré sa nás týkajú, pokiaľ je to potrebné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov iných alebo aby sme naše právo presadili, chránili alebo vykonávali alebo aby sme sa bránili proti nárokom.

2.2 Údaje, ktoré nám uvádzate

2.2.1 Bežne môžete využívať našu internetovú stránku bez toho, aby ste nám priamo uvádzali osobné informácie. Na využívanie niektorých služieb, ako napríklad na odber nášho spravodajcu, požadujeme od vás uvedenie osobných údajov. K nim patria o. i. vaše meno alebo e-mailová adresa, aby sa rýchlo a pohodlne zrealizovala príslušná služba alebo aby ste vôbec mohli využívať danú službu. Podrobné informácie o všetkých službách, ponúkaných na našej domovskej stránke, nájdete nižšie v bode 3 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

2.2.2 Na vstúpenie do zmluvných vzťahov, ich úpravu a realizáciu je získanie a spracovanie osobných údajov zvlášť potrebné, aby sme mohli plniť naše zmluvné záväzky. Podrobnosti o tom môžete nájsť v doplňujúcich informáciách.

2.3. Údaje, ktoré od vás automaticky získame pri využívaní našich online služieb

Niektoré údaje sa zbierajú už tým, že navštívite našu domovskú stránku.

2.3.1 Protokolové údaje
Medzi automaticky zbierané údaje patria protokolové údaje webového servera. Toto protokolovanie aktivujeme len vo výnimočných prípadoch na preverenie prípadov podpory a zaistenie stability a bezpečnosti (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Každý dátový záznam sa skladá z týchto položiek:

• dátum a čas požiadavky
• IP adresa klienta a servera, port a stav protokolu
• názov zobrazeného súboru alebo stránky a dĺžka zobrazenia
• informácie o prihlásení na príslušnú webovú službu, pokiaľ sa prihlásite s používateľským účtom
• typ prehliadača a referrera (naposledy vyvolaná stránka klienta)
• Tieto údaje sa vyhodnocujú anonymne na technické účely. Štatistické vyhodnocovanie sa nevykonáva.

2.3.2 Cookies
Cookie sú malé súbory obsahujúce reťazec znakov, v ktorom sa ukladajú určité informácie, nekódovane alebo kódovane. Súbory cookie sú posielané zo servera do vášho počítača a tam sa ukladajú. Slúžia na identifikáciu počítača, z ktorého bola vyvolaná webová stránka. Ak ste sa prihlásili na webovú stránku, súbory cookie slúžia na prihlásenie na server a skontrolovanie oprávnení na vyvolanie stránky. Každý súbor cookie má dátum trvanlivosti, od ktorého už nie je platný. Prostredníctvom súborov cookie je možné sledovať pohyb používateľa po rôznych podstránkach domovskej stránky a po iných webových stránkach. Súbory cookie umožňujú zlepšiť komunikáciu medzi naším serverom a vaším počítačom a uľahčiť využívanie webovej stránky. Súbory cookie môžu pochádzať nielen od prevádzkovateľa webovej stránky, ale aj poskytovateľov tretích strán. Prehliadač vo vašom počítači vám umožňuje zobrazovať a mazať existujúce súbory cookie alebo meniť konfiguráciu tak, aby sa neukladali všetky alebo vôbec žiadne súbory cookie. Pamätajte, že ak deaktivujete súbory cookie, niektoré funkcie nemusia fungovať vôbec alebo môžu fungovať len čiastočne.

2.3.3 Plug-iny sociálnych médií
Na našej webovej stránke sa okrem toho používajú programy (plug-iny) nasledujúcich sociálnych sietí:

• Facebook
• Twitter
• 
Instagram
• 
Google+
• 
YouTube

Ide pritom o ponuky týchto amerických spoločností:

• Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
• 
Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
• 
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Plug-iny sú v rámci našej internetovej prezentácie označené logami danej spoločnosti alebo napr. dodatkom „Páči sa mi“, resp. „Odporučiť“. Pri návšteve webovej stránky našej internetovej prezentácie, ktorá obsahuje takýto plug-in, prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi príslušnej spoločnosti, čím sa oznámi vášmu prehliadaču obsah plug-inu a ním sa prepojí so zobrazenou webovou stránkou. Tým sa spoločnosti odošle informácia, že ste navštívili našu stránku. Nemáme vplyv ani na získané údaje a procesy spracovania údajov, ani nám nie je známy celý rozsah získavania údajov, účely spracovania, doby ukladania. Ani o vymazaní získaných údajov poskytovateľmi plug-inov nemáme žiadne informácie. Poskytovateľ plug-inu uloží získané údaje o vás ako používateľské profily a použije ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie stránky podľa potreby. Takéto vyhodnotenie sa uskutočňuje zvlášť (aj pre neprihlásených používateľov) na zobrazovanie reklamy prispôsobenej podľa potreby a na informovanie iných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Prináleží vám právo námietky proti vytváraniu týchto používateľských profilov, pričom sa s námietkou musíte obrátiť na príslušného poskytovateľa plug-inu. Plug-inmi vám ponúkame možnosť interagovať so sociálnymi sieťami a inými používateľmi, aby sme zlepšili našu ponuku a mohli ju pre vás ako používateľa lepšie prispôsobiť. Právny základ pre používanie plug-inov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR.

Ak ste počas návštevy našej webovej stránky prihlásený svojím osobným používateľským účtom u tejto spoločnosti, táto môže návštevu webovej stránky priradiť tomuto účtu. Prostredníctvom interakcie s plug-inmi, napr. kliknutím na ikonu „Páči sa mi“ alebo zanechaním komentára, sa príslušné informácie odovzdajú priamo tejto spoločnosti, kde sa aj uložia. Ak chcete zakázať takéto poskytovanie údajov, pred návštevou našej internetovej prezentácie sa musíte odhlásiť z príslušného účtu. Účel a rozsah zberu údajov touto spoločnosťou, ako aj ďalšie spracovanie a využívanie vašich údajov, aj vaše práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov spoločností:

Facebook
Twitter

Instagram

Google Privacy Policy

YouTube Terms of Service

3. Jednotlivé online služby

3.1 Kontaktný formulár

Na našej webovej stránke vám ponúkame možnosť kontaktovať nás prostredníctvom kontaktného formulára, aby sme mohli odpovedať aj na vaše individuálne otázky. Na to však potrebujeme v každom prípade poznať vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu a správu, aby sme vás mohli kontaktovať. Ak nám oznámite svoje telefónne číslo alebo adresu, radi vám zavoláme alebo vás budeme kontaktovať písomne. Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. b GDPR.

3.2 Spravodajca

Prostredníctvom nášho spravodajcu vám ponúkame možnosť zostať s nami v kontakte. Právny základ pre spracovanie vašich údajov podľa čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. a) GDPR je váš súhlas. Vaše oslovenie a meno, ako aj e-mailovú adresu a oblasti, o ktoré sa zaujímate, používame na to, aby sme vás mohli v spravodaji osobne osloviť. Na zabezpečenie toho, aby sa nikto druhý nemohol za vás prihlásiť na odber spravodajcu a aby ste nedostávali nevyžiadanú poštu, na vami uvedenú e-mailovú adresu dostanete potvrdzovací e-mail. Na aktiváciu odberu musíte kliknúť na odkaz uvedený vo vašom e-maile. Pri používaní spravodajcu sa analyzuje a vyhodnocuje správanie používateľov (otvorenie, kliknutie a registrácia náradia), aby bolo o i. možné lepšie a v optimalizovanej podobe zamerať ponuky produktov, servisné služby, reklamné a informačné ponuky a obsahy webových stránok podľa vašich osobných záujmov.

Sem patria:

• odoslané a prijaté e-mailingy
• otvorenie a kliknutie v e-maile
• kliknutie a otvorenie v e-maile podľa koncových zariadení
• kliknutie, otvorenie a doručenie v e-maile v časovom priebehu
• hlásenia o nemožnosti doručenia (nedoručiteľný e-mail)
• odhlásenie/sťažnosti
• frekvencia aktivity
• aktivity v spojení s webovou stránkou, mobilnými aplikáciami alebo sociálnymi médiami

Povinný údaj pre zasielanie spravodajcu je len vaša e-mailová adresa. Uvedenie ostatných, zvlášť označených údajov je dobrovoľné a použijú sa len na to, aby sme vás mohli osobne osloviť. Po potvrdení uložíme vaše uvedené údaje na účely zasielania spravodajcu (právny základ je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. a GDPR).

Svoj súhlas na zasielanie spravodajcu môžete kedykoľvek odvolať a zasielanie zrušiť. Odvolanie môžete vyjadriť kliknutím na odkaz, ktorý je k dispozícii v každom spravodajcovi zasielanom e-mailom. "

3.3 Žiadosť o informácie cez web

Prostredníctvom nášho bezplatného informačného servisu môžete dostávať atraktívne ponuky, novinky, tipy na perfektné využívanie náradia. Na to potrebujeme meno vašej firmy, adresu a odvetvie, ako aj meno kontaktnej osoby.

4. Sociálne médiá

Prostredníctvom našich stránok vám ponúkame aj v sociálnych médiách (Facebook, Twitter, YouTube) rozsiahlu osobnú podporu a možnosť ostať s nami v kontakte. Tieto služby sociálnych médií zbierajú osobné údaje, napr. na základe v nich uloženého profilu alebo prostredníctvom takzvaných sociálnych plug-inov, ktoré sa implementujú do webových stránok tretích strán. Právny základ je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak nám prostredníctvom niektorého z uvedených sociálnych médií položíte otázku, túto otázku prepošleme na zodpovedné oddelenie. Údaje sa využijú výlučne na zodpovedanie vašej otázky a neposkytnú sa tretej osobe. Aby ste mohli s nami nadviazať kontakt prostredníctvom sociálnych médií, musíte sa najskôr prihlásiť k týmto službám. Spoločnosti stojace za týmito službami prípadne zbierajú, ukladajú a využívajú osobné údaje. Nemáme vplyv na spôsob, rozsah a spracovanie týchto údajov. Ide pritom o ponuky týchto amerických spoločností:

• Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
• Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
• Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

5. Ktoré práva si môžete uplatniť?

5.1 Právo namietať:

• Máte právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priamej reklamy.
Námietku adresujte písomne na Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Česká Republika, alebo e-mailom na: narex@narex.cz. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Môžete na to použiť odkaz uvedený v spravodajcovi alebo odvolanie zaslať písomne.
Pri zrušení zasielania spravodajcu môžete v záložke „Spravodajca“ kedykoľvek odstrániť aj len jednotlivé tematické oblasti spravodajcu, čo zodpovedá odhláseniu odberu spravodajcu. Pokyny na odhlásenie odberu nájdete okrem toho v každom spravodajcovi.

• Ak spracujeme vaše údaje na ochranu oprávnených záujmov, proti tomuto spracovaniu môžete namietať z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej špeciálnej situácie. Spracovanie vašich osobných údajov zastavíme s výnimkou prípadu, že máme preukázateľné nutné dôvody na ich spracovanie, ktoré majú prevahu nad vašimi právami a slobodami alebo spracovanie slúži na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov.
Chceli by sme vás upozorniť, že na vstúpenie do zmluvných vzťahov a ich realizáciu musia byť poskytnuté tie osobné a firemné údaje, ktoré sú potrebné na zdôvodnenie, realizáciu a ukončenie zmluvného vzťahu a splnenie s tým spojených zmluvných povinností alebo na ktorých získanie máme zákonný záväzok. Ak so zreteľom na uvedené uplatníte svoje právo namietať alebo nám tieto údaje neposkytnete, nebude možné, aby sme s vami zrealizovali zmluvu.

5.2 Ďalšie práva:

5.2.1 Právo na informácie:
Od príslušnej osoby zodpovednej za spracovanie údajov si môžete vyžiadať informáciu o uložených údajov týkajúcich sa vašej osoby.

5.2.2 Právo na opravu, vymazanie
Okrem toho môžete za určitých predpokladov požadovať opravu alebo vymazanie vašich údajov.

5.2.3 Ostatné práva:
Ďalej vám môže prináležať právo na obmedzenie spracovania vašich údajov a právo na vydanie vami poskytnutých údajov v štruktúrovanom, bežnom elektronickom formáte.
Máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na vyššie uvedenú osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov alebo na príslušný dozorný orgán pre ochranu údajov.

6. Ochrana vašich údajov:

6.1 Prijmeme technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred neoprávneným prístupom, neúmyselnou zmenou, náhodnou stratou alebo zničením v rozpore so zákonom. Avšak žiaden elektronický alebo fyzický prenos a uchovávanie nie sú absolútne bezpečné. Akýkoľvek prenos sa uskutočňuje na vaše vlastné riziko.

6.2 V rámci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov vás chceme, pokiaľ je to možné, rýchlo a zrozumiteľne informovať o závažných témach. Doplňujúce upozornenia k príslušným účelom spracovania vašich údajov, ako aj vysvetlenie nami používaných pojmov nájdete na našej webovej stránke. Máte okrem toho ďalšie otázky? Potom využite, prosím, naše kontaktné adresy uvedené v doplňujúcich upozorneniach.

7. Zmena vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov kedykoľvek zmeniť, pričom zohľadníme platné predpisy o ochrane osobných údajov.