Tiráž

Označenie poskytovateľa

Poskytovateľom a zodpovednou osobou za túto internetovú doménu je spoločnosť

Narex s.r.o.
Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Česká republika
Telefon: +420 481 645 183
narex@narex.cz

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným podľa práva ČR
Sídlo: Česká Lípa
Zápis v obchodnom rejstríku: Krajský soud v Ústí nad Labem, spis. značka C5210

IČ: 48293181
D
IČ: CZ48293181

Jednateľ:
Jaroslav Hybner

Online riešenie sporov
Európska komisia poskytuje platformu na mimosúdne riešenie sporov. Spotrebiteľom to poskytuje možnosť riešiť spory v súvislosti s ich online objednávkou najprv mimosúdnou cestou, https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Urovnávanie spotrebiteľských sporov
Narex s.r.o. sa ináč nezúčastňuje na postupoch urovnávania sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym senátom.