Varování zákazníkům

Vážení zákazníci,

na trhu sa v poslednej dobe objavujú predajcovia, ktorí pod značkou NAREX ponúkajú výrobky v neúplnom rozsahu a v pochybnej kvalite, čím poškodzujú vaše práva.

V snahe ochrániť Vás pred týmito nepoctivcami upozorňujeme, že výrobky značky NAREX distribuujeme výhradne prostredníctvom zmluvných predajcov.

Zmluvní predavcovia sú, okrem samotného predaja tovaru, povinní poskytnúť vám nasledujúce služby:

  1. Bezplatné vybavenie záručnej opravy na výrobky zakúpené v sieti zmluvných predajcov. Zoznam zmluvných predajných miest je dostupný na www.narex.cz. Tovar zakúpený u nezmluvného predajcu je možné reklamovať iba u tohto predajcu, a to so všetkými súvisiacimi nákladmi.
  2. Zaručí, že sa nejedná o plagiáty (napodobeniny) našich výrobkov, ani o tzv. šedý dovoz.
  3. Originálně náhradné diely sú garantované výhradne u autorizovaných servisných miest a iba s nimi spoločnosť Narex s.r.o. spolupracuje na riešení prípadných reklamácií uplatňovaných zákazníkom. Zoznam servisných miest je dostupný na www.narex.cz.
  4. Prezentáciu tovaru na predajni, ktorá Vám dáva možnosť oboznámiť sa so strojom pred samotnou kúpou.
  5. Odborne vyškolený personál, ktorý Vás oboznámi s použitím, funkciami a odporučenou údržbou zvoleného stroja.
  6. Spoločnosť Narex s.r.o. nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody na zdraví alebo majetku, ak boli spôsobené v súvislosti s používaním nelegálne vyrobeného či predávaného výrobku, ktorý nesie značku NAREX.

Ak Vám predajca uvedené služby odmieta, či nie je ich schopný zabezpečiť, informujte nás prosím na adrese narex@narex.cz.

Váš team NAREX