Objednanie tlačovín

Spoločnosť Narex pravidelne vydáva katalógy, akčné letáky, prezentácie noviniek a cenníky. Pokiaľ máte záujem, ponúkame Vám možnosť objednať si tieto tlačoviny do firmy alebo do domácnosti.
O akú tlačovinu máte záujem? 
Katalóg
Cenník
Akčné ponuky
Novinky
Oslovenie
Titul pred menom
Titul za menom
Meno*  
Priezvisko*  
Email*  
Telefónne číslo*  
Rok narodenia
Krajina
Ulica*  
Číslo popisné*  
Mesto / Obec*  
PSČ*  
Činnosť
IČ*  
Adresa spoločnosti*  
Všetky polia označené hviezdičkou (*) musí byť vyplnená
Súhlasím so zasielaním newsletterov.

Odoslaním vyplneného dotazníku (prihlásenie sa k odberu newsletteru) súhlasím s tým, aby údaje poskytnuté v dotazníku boli až do odvolania tohto súhlasu spracované spoločnosťou Narex s.r.o. so sídlom v Českej Lípe, Chelčického 1932, ako správcom, za účelom ponúkania obchodu a služieb správcu prípadne tretích osôb, za účelom informovania o produktoch a akciách správcu. Osobné údaje môžu byť odovzdané alebo sprístupnené ku spracovaniu iným právnickým osobám či fyzickým osobám-podnikateľom s dobrou povesťou, najmä obchodným partnerom predávajúcich tovar NAREX, a to aj v zahraničí, za účelom ponúkania obchodu a služieb týchto ďalších osôb. Spracovanie môže byť urobené prostredníctvom tretích osôb. Týmto potvrdzujem, že som informovaný/á o všetkých právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, t.j. najmä o tom, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že mám právo k ich prístupu, ako aj o ďalších právach vyplývajúcich z § 11 a 21 tohto zákona. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomnou formou, zaslaním do sídla správcu.

Súhlasím s vašimi podmienkami
Musíte súhlasiť s našimi podmienkami